Kácení stromů

Rizikové kácení stromů a výškové práce jsou dvě základní činnosti, kterými se zabývá například RIKASTR.cz. Pokud se bavíme o rizikovém kácení stromů, jedná se o stromy, které nelze jednorázově pokácet na zem. V každém konkrétním případě, je nutné brát v potaz mnoho proměnných faktorů, které je nutné správně vyhodnotit. Jde především o statické poměry káceného stromu, rizika, která představuje okolí stromu a správné používání odpovídajícího prostředků pro spouštění.

Požadavek na kácení stromů můžete zadat na stránce  www.rikastr.cz

 

Kácení-stromů

kácení-stromu

kácení-stromu

rizikové-kácení-stromu